Poistenie Opel Army SK

5LETÁ ZÁRUKA NA NOVÉ VOZIDLO.

Profitujte z dlhodobej záruky. Váš predajca Opel Vám ponúka optimálnu istotu. Vďaka predĺženej záruke pre nové vozidlá Opel budete jazdiť aj po uplynutí dvojročnej záruky aj naďalej spoľahlivo chránení pred nečakanými finančnými nákladmi na opravy – v rámci celej Európy.

So spoločnosťou spolupracuje väčšina známych výrobcov a dovozcov a približne 23 000 autorizovaných autosalónov všetkých značiek. Dobre vyškolení pracovníci sa spolu s najmodernejšou automobilovou technikou, rýchlym spracovaním dát a osobným nasadením postarajú o Vašu istotu správnej voľby už pri kúpe vozidla a o presné vybavenie všetkých náležitostí pri vzniku záručného prípadu.

Produkty Opel Flexcare:

PRODUKT BASIC –predlžená záruka platná 5 rokov od 1. registrácie vozidla alebo do najazdenia 150 000 km (záleží od toho, čo nastane skôr), automaticky ju od nás dostanete pri kúpe nového vozidla.

PRODUKT COMPLETE – predlžená záruka pre tých, ktorým Opel Flexcare Basic nepostačuje. Predlžená záruka platná 5 rokov od 1. registrácie vozidla alebo do najazdenia 150 000 km (záleží od toho, čo nastane skôr) a pokrýva konštrukčné skupiny dielov vozidla v plnom rozsahu zákonnej záruky.

Vyššia hodnota pre vaše vozidlo

Doklady Opel Flexcare, ktoré dostanete pri kúpe vozidla spolu s dokladmi o vozidle, majú skutočne úžitkovú hodnotu:

  • Potvrdzujú nárok na záruku vzťahujúcu sa na funkčnosť uvedených dielov
  • Preukazujú, spoločne so servisnou knižkou, pravidelnú dielenskú údržbu Vášho vozidla
  • Sú v prípade zmeny majiteľa v rámci záručnej doby prenosné
  • Zabezpečujú likviditu v prípade nákladov
  • Zabezpečujú istotu pri plánovaní
  • Zvyšujú hodnotu Vášho vozidla
  • Platnosť záruky je v rámci celej Európy

Rýchle a ľahké vybavovanie

Váš predajca a Opel Flexcare sa pri vzniku záručného prípadu postarajú o ľahké a rýchle vybavenie všetkých náležitostí. V tuzemsku necháte takýto záručný prípad jednoducho odstrániť u Vášho predajcu vozidla, ktorý za Vás rád vybaví všetko ostatné. Vyúčtovanie sa vykoná medzi ním a Opel Flexcare, korektne a rýchlo.

Ak sa bude Váš predajca nachádzať vo väčšej vzdialenosti od miesta vzniku škody, ani to nie je problém. Ohlásite záručný prípad Opel Flexcare a potom môžete nechať vykonať opravu v akejkoľvek autorizovanej opravovni Opel, a to na území celej Európy.

Zodpovedajúca úhrada nákladov

Opel Flexcare zaplatí pri opravách celé mzdové a materiálové náklady, samozrejme aj vtedy, ak došlo na Vašom vozidle k viacerým škodám. Výška krytia je uvedená pri jednotlivých produktoch.

Každé nové vozidlo Opel bude vybavené predĺženou zárukou v rozsahu PRODUKT BASIC. O možnosti a podmienkach rozšírenia záručného krytia Vás bude rád informovať Váš predajca Opel ešte pred zakúpením nového vozidl

Bližšie informácie a podmienky predĺženej záruky Vám poskytnú autorizovaní predajcovia a servisy Opel na Slovensku.