Opel Army SK IROA SR

Úprava vozidiel

Pre zdravotne postihnutých klientov Opel Army SK pripravila spoločnosť túto ponuku


Ako to funguje?

  1. s predajcom OPEL si vyberiete auto podľa vlastnej predstavy
  2. predajca s Vami bude kontaktovať úpravcu, ktorý Vám výber potvrdí alebo Vám navrhne vhodnejší model OPEL pre potrebnú úpravu na využitie vozidla
  3. po tejto konzultácii si môžete vozidlo objednať
  4. počas výroby vozidla si upresníte s úpravcom všetky úpravy a zaistíte realizáciu

Naša spoločnosť spoluracuje so spoločnosťou ARES. Na tomto webe nájdete veľa užitočných informácií. Ak sa rozhodnete pre iného úpravcu, nemôžeme Vám sprostredkovanie úprav zaistiť.

Kontakty:

ARES spol. s r.o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava
Tel.: 0248 204 541
Volajte ZDARMA: 0800 150 339
ares@ares.sk

Ukážky úprav

Elektrohydraulická plošina SKY 002 + el dvere
Kotviace zariadenie vozíka elektrické 001 + nast sedačky vozíka

PRE KLIENTOV OPEL ARMY SK PRIPRAVILA
SPOLOČNOSŤ SVOJE PONUKY

Opel Army SK ARES
  • Komplexné prestavby a úpravy riadenia
  • Prioritné zabezpečenie úprav
  • Spolupráca pri výbere vhodného vozidla OPEL
  • Servis po dobu 7 rokov
  • Pick-up servis

Ručné ovládanie vozidla pre telesne postihnutých - základné informácie

Jedným z najdôležitejších kritérií pre zaistenie povinnosti prevádzky vozidla je voľba vhodného ručného ovládania. Konkrétny typ a systém ovládania musí v prvom rade plne vyhovovať užívateľovi a rešpektovať jeho možnosti. Detailné posúdenie a zohľadnenie požiadaviek užívateľa je vhodné riešiť konzultáciou s výrobcom zariadenia prípadne s predajcom.

Umiestnenie ručného ovládania (naľavo/napravo od volantu) je podmienené dobou používania ručného ovládania. V prípade, ak klient jazdil istý čas s určitým typom ručného ovládania (rozumie sa dlhoročné používanie ovládania, nie krátkodobé absolvovanie výcviku v autoškole), zohľadňuje sa poloha ovládania prevádzkovej brzdy , na ktorú bol klient zvyknutý (ovládanie brzdy ľavou/pravou rukou). Pokiaľ klient nejazdil dlhodobo, je voľba polohy ovládania individuálna.

A
Montážou ručného ovládania vozidla nedochádza k vyradeniu činnosti
konvenčného ovládania.
(vozidlo je možné aj naďalej ovládať pomocou nožného ovládača)
B
Rozdelenie ručného ovládania vozidla – podľa systému:
- mechanické ovládanie / elektronické ovládanie
C
Rozdelenie ručného ovládania vozidla – podľa konštrukcie ovládania:
- jednopákové ovládanie / viacprvkové ovládanie
D
Umiestnenie zástavby ručného ovládania vozidla:
- v priestore pod volantom / v priestore stredového tunela
E
Ovládanie automatického spojkového pedálu je riešené elektronickým ovládaním.
F
Individuálne úpravy pedálov vozidla (akcelerátor)- prenesenie pedálu na ľavú stranu s ovládaním:
- elektronickým / mechanickým
G
Umiestnenie ručného ovládania akcelerátora – mechanické / elektronické:
- kruhové nad volantom / páčkové pod volantom / pri stredovom tuneli
H
Umiestnenie ručného ovládania prevádzkovej brzdy (použitý mechanický prevod):
- vľavo pod volantom / vpravo pod volantom / pri stredovom tuneli
I
Ručné bezdrôtové ovládanie elektrickej výbavy vozidla (ovládače na volante):
- smeroviek / stieračov / svetiel

Správnou voľbou ručného ovládania si buď spríjemníme a zjednodušíme ovládanie vozidla,
alebo si ho zbytočne na pomerne dlhú dobu (10 rokov) skomplikujete.


Než si auto vyberiete.

Metodika pre správny výber a úpravu vozidla

Pri výbere vhodného typu vozidla, prípadne voľbe úpravy vozidla, je nevyhnutné zohľadniť nasledovné informácie o klientovi:

1
Klient je krátko v situácii imobilnej osoby, prípadne obstaranie vozidla rieši po prvýkrát
(chýbajú základné informácie o možnostiach a predstavy sú často zavádzajúce)
Klient je dlhoročný a celkovo oboznámený s problematikou života so zdravotným postihnutím
(nutnosť akceptovanie požiadaviek / zvyk je železná košeľa / nové vozidlo nové možnosti)
Klient rieši otázku mobility za tretiu osobu.
(mnohokrát sám nemá základné informácie / detailná konzultácia nutná)
2
Vozidlo bude prioritne určené pre zdravotne postihnutú osobu.
(veľkosť, variabilita, funkčnosť / spríjemnenie nastupovania a ovládania)
Vozidlo bude rodinné v kombinovanom režime prevádzky.
(veľkosť, variabilita, funkčnosť / úprava s minimom vplyvu na ostatné obmedzenia)
Vozidlo bude iba občas využívané pre prevádzku zdravotne postihnutou osobou
(veľkosť, variabilita, funkčnosť / individuálne posúdenie možností)
3
Zdravotne postihnutá osoba bude vodič.
(bude jazdiť samostatne / bude mať sprievodnú osobu)
Zdravotne postihnutá osoba bude iba prepravovaná
(prepravovaná na sedadle spolujazdca / prepravovaná na vozíku)
4
Klient je vozíčkar.
(paraplegik - obmedzenie nôh / kvadruplegik - obmedzené ruky i nohy)
Klient je iba čiastočne pohyblivý
(čiastočne obmedzená motorika / pomalšie reakcie)
Klient má problém s niektorou končatinou
(amputácia / iné obmedzenia)

Nutné si uvedomiť závažnosť rozhodovania a možné následky nerozvážneho, alebo nevhodného posúdenie situácie.

V súčasnej dobe je povinnosť klienta prevádzkovať vozidlo minimálne po dobu 7 rokov.

Bohužiaľ na tento časový úsek nie je možné vždy stopercentne predvídať všetky možné zmeny, ktoré život prinesie, ale možno je eliminovať na minimum, vhodným výberom kvalitného vozidla a zariadenia s nadčasovým náhľadom.