Poradna Opel Handycars

Kontakty

0800 101 101 – Zelená linka Opel

Poradňa pre vojnových veteránov

Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky

Ing. Pavel MARKO, plk. v.v.
ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SR
prezident

Vlkanovská 150,
976 31 Vlkanová
SLOVAKIA

MT: +421 908 949 391
E-mail: pmpavelmarko@gmail.com

Poradňa

Pestrá paleta modelov Opel, ako aj široké možnosti programu Opel Army umožňujú vybrať si to najlepšie, čo záujemca o prepravu hľadá. Chceme byť nápomocní pri hľadaní najsprávnejšej voľby a uverejňujeme tu dôležité dokumenty, ktoré by mohli pomôcť pri orientovaní sa v spleti zákonov, predpisov.

Ponúkame Vám celú paletu informácií, či už v podobe písaného textu alebo osobnej konzultácie, o všetkom, čo sa kúpy a úpravy osobného motorového vozidla týka – nevynímajúc ani ďalšie oblasti súvisiace so zákonmi zo sociálnej oblasti.

Odkazy na zákony, předpisy a tiskopisy pro osoby se zdravotním postižením